05 677 85 80 POVPRAŠEVANJE

Geodetski načrt

Geodetski načrt je prikaz dejanskega stanja terena, ki vsebuje podatke o reliefu, vodovju, stavbah, gradbenih in inženirskih objektih, rabi zemljišč ter podatke o zemljiških parcelah. Izdelujemo jih za različne namene (načrti obstoječega stanja za projektno dokumentacijo, načrti novega stanja za uporabno dovoljenje).

Za podrobnejše informacije nam pišite na ali pošljite povpraševanje.