05 677 85 80 POVPRAŠEVANJE

Geodetski načrt

Geodetski načrt je prikaz dejanskega stanja terena ter mora vsebovati podatke o reliefu, vodah, stavbah, gradbenih in inženirskih objektih, rabi zemljišč ter podatke o zemljiških parcelah. Izdelujemo jih za različne namene (načrti obstoječega stanja-za projektno dokumentacijo in načrti novega stanja-za uporabno dovoljenje ...).

Za podrobnejše informacije nam pišite na ali pošljite povpraševanje.