05 677 85 80 POVPRAŠEVANJE

Izravnava meje

Pri izravnavi meje se potek urejenega dela meje, evidentiranega v zemljiškem katastru, spremeni, če se lastnika sosednjih parcel sporazumeta o izravnavi dela meje

Pogoj za izravnavo meje je, da površina manjše parcele, ki se dotika dela meje, ki se izravnava, ne spremeni za več kakor pet odstotkov (5 %), vendar ne več kakor petsto kvadratnih metrov (500 m2)

Za podrobnejše informacije nam pišite na ali pošljite povpraševanje.