05 677 85 80 POVPRAŠEVANJE

Izravnava meje

O izravnavi meje govorimo, kadar se že urejena meja, evidentirana v zemljiški kataster spremeni, če se lastnika sosednjih parcel o teh spremembah predhodno sporazumeta.

Pri tem se površina manjše parcele, ki se dotika meje, ne sme spremeniti za več kot pet odstotkov površine, manjše izmed parcel, vendar tudi ne več kot za 500 m2

Za podrobnejše informacije nam pišite na ali pošljite povpraševanje.