05 677 85 80 POVPRAŠEVANJE

Kataster gospodarske javne infrastrukture (GJI)

Odmera vodov komunalnih naprav se izvaja na podlagi pravilnikov, ki določajo pogoje za vpis omrežji infrastrukture v zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture.

Na zahtevo naročnika izdelamo elaborat za vpis objektov gospodarske javne infrastrukture v zbirni kataster (državne ceste, vodovodi, kanalizacija, odlagališča odpadkov, kabelska omrežja, telekomunikacijske naprave in omrežja, letališča in pristanišča).

Za podrobnejše informacije nam pišite na ali pošljite povpraševanje.