05 677 85 80 POVPRAŠEVANJE

Kataster stavb

Kataster stavb je evidenca o stavbah in o delih stavb. Podlaga za uvedbo upravnega postopka vpisa stavbe v kataster stavb je elaborat vpisa v kataster stavb. Opravi se izmera vseh prostorov v stavbi, izračuna površina posameznih delov stavbe in izdela elaborat za vpis stavbe v kataster stavb.

Če zemljišče pod stavbo ni evidentirano v skladu z Zakonom o evidentiranju nepremičnin, mora vlagatelj poleg zahteve za vpis v kataster stavb, vložiti še zahtevo za evidentiranje zemljišča pod stavbo.

Za podrobnejše informacije nam pišite na ali pošljite povpraševanje.