05 677 85 80 POVPRAŠEVANJE

Storitve

Povpraševanje

Reference

Dejavnosti podjetja so:

 • Izvajanje tehničnih in natančnih meritev terena in objektov
 • zakoličbe objektov
 • geodetski načrti za lokacijsko dokumentacijo ter legalizacije objektov
 • GJI - Kataster gospodarske javne infrastrukture
 • geodetski posnetki za izdelavo projektov (kanalizacije, nizke in visoke gradnje, vodovodne in električne trase, parki, idr.,)
 • snemanje in fotografiranje območij z dronom/letalnikom
 • naročanje arhivskih podatkov
 • zemljiški kataster:
  • ureditev mej
  • parcelacije
  • zemljišče pod stavbo
  • obnovitev mej
  • izravnava mej
 • kataster stavb:
  • vpis stavbe v kataster stavbe
  • pridobitev hišne številke za stavbo
  • etažne delitve in spremembe etažnih delitev

V mojem podjetju sem sodeloval pri:

 • Obalna cesta Izola-Dobrava
 • ZN Fiesa-Pacug
 • Zakoličba rezervoarjev Istrabenz Sermin
 • Izgradnja cevovoda Luka Koper
 • Deviacije na avtocesti Kozina – Klanec
 • Zakoličba pilotov za temeljenje zahtevnih objektov v Luki Koper in okolici
 • Zakoličba mostov na Obalni cesti Bertoki-Koper
 • Parcelacija Volovja Reber Ilirska Bistrica
 • Parcelacija Soline Portorož
 • Kataster stavb (Zeleni park Koper, Tuš Lucija, Stadion Koper, Bloki v Izoli, idr.,)
 • Opazovanje premikov/deformacij podpornih zidov pri naftnih rezervoarjih Petrola v Kopru
 • Opazovanje premikov/deformacij razpok na objektih

Podjetje razpolaga z vsemi osnovnimi sredstvi, ki so potrebna za opravljanje geodetske dejavnosti z najvišjo možno natančnostjo, kot so: moderni tahimetri Leica TS16, GPS sprejemniki z dodanimi žiroskopi in profesionalnimi geodetskimi programi za fotogrametrijo, izravnavo geodetskih mrež, obdelavo GNSS opazovanj in obdelavo katastrskih podatkov.

VBS, d.o.o. PORTOROŽ
Viler Bogdan, dipl. inž. geod.

Za podrobnejše informacije nam pišite na ali pošljite povpraševanje.