05 677 85 80 POVPRAŠEVANJE

Storitve

Povpraševanje

Reference

Dejavnosti podjetja so:

 • tehnično izvajanje meritev terena
 • zakoličbe objektov
 • geodetski načrti za lokacijsko dokumentacijo ter legalizacije objektov
 • KKN - kataster komunalnih naprav
 • geodetski posnetki za izdelavo projektov(kanalizacije, nizke in visoke gradnje)
 • opazovanje območij z dronom
 • zemljiški kataster:
  • ureditev mej
  • parcelacije
  • vris objektov
  • katester stavb
  • gospodarska javna infrastruktura

V mojem podjetju sem sodeloval pri:

 • Obalna cesta Izola-Dobrava
 • ZN Fiesa-Pacug
 • Zakol. rezervoarjev Istrabenz Sermin
 • Izgradnja cevovoda Luka Koper
 • Deviacije na avtocesti Kozina – Klanec
 • Zakoličba pilotov za temeljenje zahtevnih objektov v Luki Koper in okolici
 • Zakoličba mostov na Obalni cesti Bertoki-Koper
 • Parcelacija Volovja Reber Ilirska Bistrica
 • Parcelacija Soline Portorož
 • Kataster stavb (Zeleni park Koper, Tuš Lucija, Stadion Koper, Bloki v Izoli, itd, ...)

Razpolagam z vsemi osnovnimi sredstvi, ki so potrebna za opravljanje geodetske dejavnosti (najnovejši TOTAL STATION SOKKIA-LEIKA, računalnik z geodetskimi programi ter ostali pribor, GPS-sprejemniki).

VBS, d.o.o. PORTOROŽ
Viler Bogdan dipl.ing.geod.

Za podrobnejše informacije nam pišite na ali pošljite povpraševanje.