05 677 85 80 POVPRAŠEVANJE

Zakoličevanje objektov

Zakoličba objekta je prenos tlorisa zunanjega oboda načrtovanega objekta na teren znotraj gradbene parcele oziroma prenos osi trase dolžinskih objektov gospodarske infrastrukture. Izvaja se kot storitev po predpisih o geodetski dejavnosti.

Zakoličbo izvede pooblaščeno geodetsko podjetje, ki izpolnjuje pogoje, določene z zakonskimi predpisi. O datumu in kraju zakoličenja mora izvajalec gradnje pisno obvestiti občinsko upravo občine, na kateri leži zemljišče. Izdela se zakoličbeni načrt in zapisnik zakoličbe, na podlagi katerih je omogočeno zakoličenje in nadaljnja gradnja objekta. Podpišeta jih pooblaščeni geodet in izvajalec.

Za podrobnejše informacije nam pišite na ali pošljite povpraševanje.