05 677 85 80 POVPRAŠEVANJE

Zakoličevanje objektov

Zakoličba objekta je prenos tlorisa zunanjega oboda načrtovanega objekta na teren znotraj gradbene parcele oziroma prenos osi trase dolžinskih objektov gospodarske infrastrukture. Izvaja se kot storitev po predpisih o geodetski dejavnosti.

Izvede jo geodetsko podjetje, ki izpolnjuje pogoje, določene z zakonskimi predpisi. O datumu in kraju zakoličenja mora izvajalec gradnje pisno obvestiti občinsko upravo tiste občine, na kateri leži zemljišče.

Izdela se zakoličbeni načrt, na podlagi katerega je omogočeno zakoličenje objekta. Podpišeta ga odgovorni geodet in izvajalec.

Za podrobnejše informacije nam pišite na ali pošljite povpraševanje.